Zapytanie ofertowe 3

StowarStowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie AKTYWNI składa zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu wraz z wykonaniem raportu, do projektu pn. „ASYSTENT SPOŁECZNEJ AKTYWIZACJI”, realizowanego przy wsparciu finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie Umowy ZZO/000323/10/D z dn. 31.05.2023r.