Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Prezydent Miasta Białegostoku Zarządzeniem Nr 944/19 z dnia 31 października 2019 rw sprawie powołania Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Białegostoku powołał nową Miejską Społeczną Radę na kadencję    2019-2023.

Skład Rady:

 1. Wojciech Grabowski – przedstawiciel Fundacji Inicjatyw Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „IMPULS”, Al. Jana Pawła II 72/8, 15-704 Białystok.
 2. Elżbieta Krysiewicz  – przedstawiciel Fundacji „OSWOIĆ ŚWIAT”, ul. Malachitowa 11, 15-157 Białystok.
 3. Rafał Gawkowski – przedstawiciel Polskiego Związku Niewidomych Okręg Podlaski ul. Biała 13/33, 15-434 Białystok.
 4. Ludmiła Bogalska – przedstawiciel Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie „AKTYWNI”, ul. Antoniuk Fabryczny 40, 15-741 Białystok.
 5. Rafał Średziński – przedstawiciel Stowarzyszenia „MY DLA INNYCH”, ul. Antoniuk Fabryczny 34, 15-741 Białystok.

Do zakresu działania rady, należy:

 • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
  • integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  • realizacja praw osób niepełnosprawnych,
 • opiniowanie projektów miejskich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • ocena realizacji programów przyjmowanych przez radę miejską pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych,
 • opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę miejską pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.