O nas
Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie AKTYWNI

Naszym celem jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz aktywizacja dorosłych osób niepełnosprawnych i wszelkie działania prowadzące do poprawy ich sytuacji w społeczeństwie. Prowadzimy w Białymstoku Centrum  Aktywności Twórczej, Ośrodek Dziennego Pobytu, Mieszkanie Wytchnieniowe, Niepubliczną Szkołę Przysposabiającą do Pracy i realizujemy liczne projekty w obszarze kultury, edukacji i pomocy społecznej. Nasz ODP to jedyna tego typu placówka w województwie podlaskim i jedna z pierwszych w kraju. Zgodnie z przemyślaną koncepcją jest ona prowadzona w formie kameralnych punktów usytuowanych w różnych częściach miasta. Swoje miejsce znalazły tu dorosłe osoby ze znaczną niepełnosprawnością i sprzężeniami. Z kolei CAT ma charakter integracyjny i oferujemy w nim warsztaty artystyczne: teatralne, plastyczne, ceramiczne, muzyczne, taneczne, fotograficzne dla dzieci i młodzieży. W naszych placówkach zatrudniamy pracowników, korzystamy też z nieodpłatnej pracy członków i wolontariuszy. Jesteśmy jak rodzina, razem pracujemy, bawimy się, wypoczywamy. W naszej organizacji pracują również osoby niepełnosprawne (z niepełnosprawnością intelektualną, chorobą psychiczną, epilepsją, niedowidzące i inne). AKTYWNI to dla nich nie tylko miejsce pracy – to codzienna rehabilitacja. Niektórzy pracują z nami na stałe od ponad 10 lat. Udzielamy tej grupie szczególnego wsparcia: pomagamy w rozwiązywaniu  problemów osobistych, mieszkaniowych, prawnych, zdrowotnych. Od początku istnienia (od 2002r), w centrum naszego zainteresowania stoi człowiek. Dbamy o każdego kto potrzebuje pomocy. Niepełnosprawni wymagają szczególnej uwagi, bo zależą od innych. Pragniemy by widziano w nich ludzi, którzy mają swoją godność, zasługują na szacunek i niezależne życie. Aby pokazać jak bardzo to jest ważne, corocznie w maju, organizujemy w Białymstoku Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych (od 2003r). Od kilku lat (od 2012r) jesteśmy także organizatorem imprezy kulturalnej o charakterze integracyjnym, realizowanej pod hasłem „Równi w Kraju i w Europie” – są to prezentacje artystyczne: teatralne, taneczne, muzyczne oraz wystawy prac manualnych i plastycznych, promujące twórczość osób niepełnosprawnych.

Ludmiła Bogalska Prezes Stowarzyszenia
Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie AKTYWNI