AKTYWNI

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie

Władze Stowarzyszenia

Zarząd:

Ludmiła Bogalska – prezes 
Anna Żeszko – Majewska – wiceprezes 
Anna Kasperek – sekretarz 
Krystyna Popławska – skarbnik 
Maria Baluk – członek 

 

Komisja Rewizyjna:

Janina Mojsiejuk
Marta Stieszenko
Marzanna Karpowicz

 

Nasi partnerzy, sponsorzy, instytucje wspierające:
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Oddział Podlaski w Białymstoku
 • Urząd Miejski w Białymstoku
 • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
 • Fundacja PZU
 • Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku.
 • Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
 • Stowarzyszenie Użyteczności Publicznej „Promyczek nadziei” w Solecznikach na Litwie.
 • Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki.
 • Integrujące Stowarzyszenie im. prof. Z. Religi „Jeden Świat”.
 • Białostocki Ośrodek Kultury
 • Fundacja Cantio