Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

Stowarzyszenie AKTYWNI jest realizatorem programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Zapraszamy mieszkańców Białegostoku, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, do korzystania z usług asystenta osobistego. Zgłoszenia przyjmowane są w biurze przy ul. Staszica 3 w Białymstoku. Należy dostarczyć wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia (Załącznik nr 7 do Programu) wraz z kopią orzeczenia o niepełnosprawności.

Tel. kontaktowy 502 484 316