Zapytanie ofertowe 2

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie AKTYWNI składa zapytanie ofertowe
na przeprowadzenie audytu wraz z wykonaniem raportu, do projektu pn. OŚRODEK DZIENNEGO POBYTU –
rehabilitacja i aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych intelektualnie z powiatu sokólskiego,
realizowanego przy wsparciu finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na
podstawie Umowy ZZO/000334/10/D z dn. 06.07.2023r.