Zapytanie Ofertowe ASA

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie AKTYWNI składa zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu wraz z wykonaniem raportu, do projektu pn. „ASYSTENT SPOŁECZNEJ AKTYWIZACJI”, realizowanego przy wsparciu finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie Umowy ZZO/000250/10/D zawartej w dniu 26.04.2021r w Białymstoku.