Zapytanie Ofertowe ODP

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie AKTYWNI składa zapytanie ofertowe
na przeprowadzenie audytu wraz z wykonaniem raportu, do projektu pn. „OŚRODEK DZIENNEGO POBYTU –
rehabilitacja i aktywizacja społeczna dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie”, realizowanego przy
wsparciu finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie Umowy
ZZO/000190/10/D zawartej w dniu 18.03.2019r. w Białymstoku.