Informacja z otwarcia ofert ODP

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 17.03.2022r., na przeprowadzenie audytu wraz z
wykonaniem raportu, do projektu pn. „OŚRODEK DZIENNEGO POBYTU – rehabilitacja
i aktywizacja społeczna dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie”, realizowanego
przy wsparciu finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na
podstawie Umowy ZZO/000190/10/D zawartej w dniu 18.03.2019r. w Białymstoku, wpłynęły
dwie oferty:…