Informacja z otwarcia ofert ASA

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 17.03.2022r., na przeprowadzenie audytu wraz z
wykonaniem raportu, do projektu pn. „ASYSTENT SPOŁECZNEJ AKTYWIZACJI”,
realizowanego przy wsparciu finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na podstawie Umowy ZZO/000250/10/D zawartej w dniu 26.04.2021r. w
Białymstoku, wpłynęły dwie oferty:…