PFRON wspiera osoby z niepełnosprawnościami

Szanowni Państwo,

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pracuje na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Naszym celem jest wyrównywanie szans i poszanowanie praw osób niepełnosprawnych. Dbamy o usuwanie barier w życiu codziennym, nauce, pracy i pełnieniu ról społecznych. Wśród realizowanych przez nas obecnie programów skierowanych do osób indywidualnych są m.in. „Aktywny samorząd” oraz „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. Programy te służą likwidacji barier, które osoby z niepełnosprawnością napotykają w obszarze społecznym oraz zawodowym.

W celu dotarcia do jak największej grupy odbiorców zainteresowanych wyżej wymienionymi  programami, zwracam się z prośbą o zamieszczenie materiału na Państwa stronie internetowej oraz aplikacjach mobilnych tj. (Facebook Twitter).