Stowarzyszenie Aktywni

Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy AKTYWNI w Białymstoku z siedzibą przy ul. Antoniuk Fabryczny 40, 15-741 Białystok posiadająca uprawnienia szkoły publicznej, zaprasza niepełnosprawną młodzież, która ukończyła naukę w gimnazjum!

Rekrutacja trwa cały rok!

Oferujemy trzyletni cykl bezpłatnego kształcenia dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz ze sprzężeniami. Uczniowie mogą korzystać z oferty szkoły do ukończenia 24 roku życia.

Zapewniamy:

  • naukę w przyjaznej atmosferze w dobrze wyposażonych pracowniach
  • indywidualne podejście do ucznia
  • wyjścia i uczestnictwo w imprezach oraz konkursach
  • wyjazdy na Zielone Szkoły oraz letni wypoczynek
  • profesjonalne wsparcie rodziców
  • możliwość skorzystania z oferty realizowanych przez Stowarzyszenie AKTYWNI, projektów

Zapraszamy również do internatu. Nasza szkoła współpracuje ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym i nasi uczniowie spoza Białegostoku mogą skorzystać z wolnych miejsc w grupach wychowawczych i profesjonalnej opieki wychowawców.

Podstawą przyjęcia do szkoły jest:

  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • świadectwo ukończenia gimnazjum
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Podanie można pobrać w wersji PDF - TUTAJ lub w wersji WORD - TUTAJ.

 

Zapraszamy do śledzenia naszego Facebooka <= KLIK