AMPUTACJA – UDAR- WYLEW

Szanowni Państwo,

Oddział Podlaski PFRON informuje o trwającej rekrutacji do projektu pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”, który jest realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we współpracy z ZUS i CIOP.

W celu dotarcia do jak największej grupy odbiorców, prosimy o zamieszczenie materiału na Państwa stronie i w mediach społecznościowych.

Przesyłamy Państwu  materiały prasowe celujące w :

  • grupę osób po amputacji
  • grupę osób po udarze
  • grupę osób, które przeszły wylew

Materiał  jest już dostępny na naszym FB:

https://www.facebook.com/photo/?fbid=128087173319296&set=a.124518570342823
https://www.facebook.com/photo?fbid=129729839821696&set=a.124518570342823
https://www.facebook.com/photo/?fbid=134287119365968&set=a.124518570342823

Wszystkie osoby zainteresowane projektem „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” zapraszamy na oficjalny fanpage na Facebooku:

https://www.facebook.com/Powr%C3%B3t-do-zdrowia-powr%C3%B3t-do-pracy-109766627020443/

oraz na Instagramie:

https://www.instagram.com/powrot_do_pracy/

Polub profil, obserwuj i bądź na bieżąco!

W załączeniu przesyłam materiał prasowy:

– po amputacji

– po udarze

– po wylewie