Rekrutacja do Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Zapytanie ofertowe - audyt projektu

Stowarzyszenie AktywniStowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie AKTYWNI składa zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu wraz z wykonaniem raportu, do projektu pn. „ASYSTENT SPOŁECZNEJ AKTYWIZACJI”, realizowanego przy wsparciu finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie Umowy ZZO/000153/10/D zawartej w dniu 08.06.2017r. w Białymstoku.

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe - audyt projektu

Stowarzyszenie AktywniStowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie AKTYWNI składa zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu wraz z wykonaniem raportu, do projektu pn. „OŚRODEK DZIENNEGO POBYTU - rehabilitacja i aktywizacja społeczna dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie”, realizowanego przy wsparciu finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie Umowy ZZO/000152/10/D zawartej w dniu 08.06.2017r. w Białymstoku.

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe - audyt projektu

Stowarzyszenie AktywniStowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie AKTYWNI składa zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu wraz z wykonaniem raportu, do projektu pn. „CENTRUM AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ” realizowanego przy wsparciu finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie Umowy ZZO/000122/10/D zawartej w dniu 19.05.2016r. w Białymstoku.

Czytaj więcej...