Informacja o zawieszeniu działalności

Zgodnie z poleceniem Wojewody Podlaskiego z dnia 24 marca 2020r. informujemy o przedłużeniu czasowego zawieszenia działalności wszystkich punktów Ośrodka Dziennego Pobytu, Mieszkania Wytchnieniowego oraz Programu PFRON 25 Plus do dnia 10 kwietnia 2020r. Prosimy o pozostanie w domu i stosowanie się do wszystkich zaleceń w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2.

Czytaj więcej...

Zawieszenie zajęć szkolnych

Na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zostają zawieszone do 10 kwietnia 2020r. Prosimy o pozostanie w domach i unikanie skupisk ludzi. W ten sposób wspólnie przeciwdziałamy rozprzestrzenianiu się koronowirusa. Jednocześnie informujemy o rozpoczęciu pracy z naszymi uczniami na odległość. Każdy z nich został objęty indywidualną opieką. Sposób, rodzaj materiałów i droga komunikacji zależą od możliwości sprzętowych, percepcyjnych i organizacyjnych naszych uczniów.

Drodzy Rodzice, to jest trudny czas, wymaga znaczących zmian w codziennym życiu. Jeżeli potrzebujecie rozmowy, pomysłów na spędzanie czasu z Waszym dzieckiem, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub internetowego.

Informacja z otwarcia ofert

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 01.03.2020r., na przeprowadzenie audytu wraz z wykonaniem raportu, do projektu pn. „OŚRODEK DZIENNEGO POBYTU - rehabilitacja i aktywizacja społeczna dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie”, realizowanego przy wsparciu finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie Umowy ZZO/000190/10/D zawartej w dniu 18.03.2019r. w Białymstoku, wpłynęły 3 oferty:

Czytaj więcej...