Nierozstrzygnięty wybór oferty

Stowarzyszenie AktywniW związku z zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie audytu wraz z wykonaniem raportu, do projektu pn. „OŚRODEK DZIENNEGO POBYTU - rehabilitacja i aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu znacznym i głębokim” realizowanego przy wsparciu finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie Umowy ZZO/000097/10/D zawartej w dniu 03.03.2015r. w Białymstoku. Wpłynęły 2 oferty:

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe - audyt projektu

Stowarzyszenie AktywniStowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie AKTYWNI składa zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu wraz z wykonaniem raportu, do projektu pn. „CENTRUM AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ” realizowanego przy wsparciu finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie Umowy ZZO/000122/10/D zawartej w dniu 19.05.2016r. w Białymstoku.

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe - audyt projektu

Stowarzyszenie AktywniStowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie AKTYWNI składa zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu wraz z wykonaniem raportu, do projektu pn. „OŚRODEK DZIENNEGO POBYTU - rehabilitacja i aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu znacznym i głębokim” realizowanego przy wsparciu finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie Umowy ZZO/000061/10/D zawartej w dniu 03.03.2015r. w Białymstoku.