Zaskakujące bariery w codziennym funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych

Gdy 18 lat temu ruszył w Białymstoku I Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych zorganizowany przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie AKTYWNI głośno było o barierach architektonicznych. Powstawały petycje, listy i inne formy ukazujące potrzeby osób niepełnosprawnych. Kolejne lata to zabieganie o aktywizację społeczną i zawodową grup dotkniętych problemami z codziennym funkcjonowaniem. W codziennej pracy naszej organizacji od początku najbliższe były nam potrzeby osób z dysfunkcjami intelektualnymi, ze sprzężeniami ze względu na autyzm i inne schorzenia.

Czytaj więcej...

Przedłużenie zawieszenia zajęć

Informujemy, że zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020r. nasza szkoła pozostanie zamknięta do 24 maja 2020r. Zajęcia dydaktyczne i terapeutyczne będą odbywały się zgodnie z dotychczas przyjętymi formami (online lub poprzez przekazywanie kart pracy, filmów, gier itd.) Zapraszamy również uczniów i rodziców do kontaktu telefonicznego. Wychowawcy, nauczyciele i specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji. 

Jednocześnie prosimy o pozostanie w domu i stosowanie się do wszystkich zaleceń w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2.

Informacja o zawieszeniu działalności

Zgodnie z poleceniem Wojewody Podlaskiego z dnia 24 marca 2020r. informujemy o przedłużeniu czasowego zawieszenia działalności wszystkich punktów Ośrodka Dziennego Pobytu, Mieszkania Wytchnieniowego oraz Programu PFRON 25 Plus do dnia 10 kwietnia 2020r. Prosimy o pozostanie w domu i stosowanie się do wszystkich zaleceń w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2.

Czytaj więcej...