Jedynym rozsądnym sposobem wychowania jest oddziaływanie własnym, dobrym przykładem (…)

Albert Einstein

               

              Wszystko zaczęło się dzięki rodzicom młodzieży, która przez lata brała udział w działaniach Stowarzyszenia AKTYWNI. Do wspomnianego roku 2017 w naszym mieście istniała tylko jedna szkoła przysposabiająca do pracy. Młodzież i jej rodzice nie mieli żadnej alternatywy. Chyba żeby traktować jako wybór pójście do szkoły lub rezygnację z edukacji.

               Stowarzyszenie AKTYWNI przez lata współpracowało ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Białymstoku i to z tej placówki rekrutowała się większość uczniów z pierwszego zespołu klasowego. Środowisko związane z naszymi przyszłymi uczniami powiedziało stop traktowaniu inaczej młodzieży niepełnosprawnej od ich zdrowych rówieśników. Po wielu staraniach opiekunów, zarządu, członków stowarzyszenia, nauczycieli SOSW, jedynym możliwym rozwiązaniem było powołanie do życia szkoły niepublicznej. Rodzice zwrócili się do Zarządu Stowarzyszenia AKTYWNI z prośbą o utworzenie placówki dla ich dzieci. Po spełnieniu wymagań NSP AKTYWNI ruszyła 1 września 2017r. Warto wspomnieć, że nie tylko nasza szkoła powstała w tym terminie. Tego samego dnia również rozpoczęła działalność szkoła przysposabiająca do pracy w OSTO. Niepełnosprawni intelektualnie mieli już trzy szkoły. Był to historyczny moment, w którym dzięki zaangażowaniu wielu ludzi, po latach, niepełnosprawna młodzież wreszcie uzyskała możliwość prawdziwego wyboru drogi edukacyjnej.

               W pierwszym roku szkolnym lekcje odbywały się na terenie internatu SOSW w Białymstoku, a warsztaty praktyczne i artystyczne w pomieszczeniach Stowarzyszenia. W kolejnym roku został wynajęty lokal w centrum miasta przy ul Staszica 12. W lutym 2019r. wygasła współpraca NSP AKTYWNI z SOSW w Białymstoku. Przenosiny to zmiany. Były trudne chwile, remont, urządzanie pomieszczeń i nadzieja. Dzięki przeprowadzce NSP AKTYWNI ani przez chwilę nie zaprzestała działalności, nawet strajki nauczycieli 2019r nie zakłóciły nauki uczniów i pracy kadry. Od początku w centrum naszego zainteresowania stał uczeń i jego rodzina. Każdy sukces to powód do radości i dumy pracowników oraz organu prowadzącego szkołę – Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie AKTYWNI.