Listy gratulacyjne z okazji X - lecia działalności Stowarzyszenia: