W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 24.02.2021r., na przeprowadzenie audytu wraz z  wykonaniem raportu, do projektu pn. „ASYSTENT SPOŁECZNEJ AKTYWIZACJI”,  realizowanego przy wsparciu finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych na podstawie Umowy ZZO/000237/10/D zawartej w dniu 31.08.2020r. w  Białymstoku, wpłynęło sześć ofert: 

 

 

 

1. Firma Audytorska „INTERFIN” Sp. Z o.o. ul. Radzikowskiego 27/03, 31-315 Kraków  – cena usługi brutto 16 485,69 zł 

2. AB AUDYT ARTUR BOŁDAK, ul. Zielony Zakątek 46, 15-523 Grabówka – oferta  wpłynęła w dniu 09-03-2020r, cena usługi brutto 3 200,00zł  

3. USŁUGI AUDYTORSKIE I KSIĘGOWE KAROLINA GAŁGOWSKA, ul. Letnia 6,  19-400 Olecko, cena usługi brutto 3 300,00zł  

4. DPC A. Danylczenko i Spółka Sp. J., 45-071 Opole, ul. Armii Krajowej 15/7 – cena  usługi brutto 6 125,40 zł 

5. KPW Audytor Sp. Z o.o. ul. Tymienieckiego 25C/410 90-350 Łódź, Firma audytorska  3640 – cena usługi brutto 4 477,20 zł. 

6. Biuro Audytu Anna Ziembicka, 36-042 Lubenia 4 – cena usługi brutto 5 500,00 zł 

Wszyscy Oferenci udokumentowali doświadczenie w zakresie audytowania zadań lub  projektów finansowanych ze środków publicznych, w tym środków PFRON. Poza firmą  „USŁUGI AUDYTORSKIE I KSIĘGOWE KAROLINA GAŁGOWSKA”, która nie  udokumentowała niezbędnego doświadczenia w zakresie prowadzenia audytu, zgodnie z  wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym, pozostałe oferty spełniły warunki formalne.  W związku z powyższym dokonano wyboru oferty z najniższą ceną usługi, tj. złożonej przez  firmę AB AUDYT ARTUR BOŁDAK, ul. Zielony Zakątek 46, 15-523 Grabówka.  

Wszystkim Oferentom uprzejmie dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.

Zarząd Stowarzyszenia AKTYWNI

 

POBIERZ PLIK PDF - KLIKNIJ