Lato w Hodyszewie

Wypoczywaliśmy w Hodyszewie od 2 do 12 sierpnia 2021r. Było to możliwe dzięki dotacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Na wyjeździe wiele się działo. Bawiliśmy się podczas wspólnej gry i balu przebierańców. Codziennie odbywały się różne ciekawe zajęcia. Odkrywaliśmy piękno przyrody w lesie i na łące. Spotykaliśmy konie na pastwisku, koty przy ośrodku, krowy na łące.

Czytaj więcej...

Szanujmy drugiego człowieka - o godności bez marszu

Godność człowieka jest rozumiana zwyczajowo, wynika z naszych tradycji judeochrześcijańskich i przysługuje każdej osobie od urodzenia do śmierci, wiąże się z szacunkiem, wolnością, podmiotowością. 5 maja Europa celebruje jako "Dzień Tolerancji, Praw Człowieka i Integracji Europejskiej". W naszym mieście od 18 lat wychodzimy na ulicę podczas „Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych”, a od zeszłego roku swoistą ulicą stał się Facebook.

Czytaj więcej...

Wybór oferty audytu - „Ośrodek Dziennego Pobytu”

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 24.02.2021r., na przeprowadzenie audytu wraz z  wykonaniem raportu, do projektu pn. „OŚRODEK DZIENNEGO POBYTU - rehabilitacja  i aktywizacja społeczna dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie”, realizowanego  przy wsparciu finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na  podstawie Umowy ZZO/000190/10/D zawartej w dniu 18.03.2019r. w Białymstoku, wpłynęło pięć ofert: 

Czytaj więcej...