Prezydent Miasta Białegostoku Zarządzeniem Nr 904/15 z dnia 22 października 2015r. powołał nową Miejską Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Białegostoku na kadencję 2015-2019.

Skład Rady:

 1. Monika Kożuchowska-Dojlido – przedstawiciel Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Białymstoku, ul. Kazimierza Pułaskiego 96, 15-338 Białystok
 2. Elżbieta Krysiewicz – przedstawiciel Fundacji „Oswoić Świat”, ul. Malachitowa 11, 15-157 Białystok
 3. Rafał Średziński – przedstawiciel Stowarzyszenia „My dla Innych” ul. Rumiankowa 13, 15-665 Białystok.
 4. Wojciech Grabowski – przedstawiciel Fundacji Inicjatyw Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „IMPULS”, ul. al. Jana Pawła II 72/8, 15-704 Białystok
 5. Rafał Gawkowski – przedstawiciel Polskiego Związku Niewidomych Okręg Podlaski, ul. Biała 13/33, 15-434 Białystok

Zakres działalności Rady:

 • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
  • integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  • realizacja praw osób niepełnosprawnych,
 • opiniowanie projektów miejskich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • ocena realizacji programów przyjmowanych przez radę miejską pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych,
 • opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę miejską pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.