W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 01.03.2020r., na przeprowadzenie audytu wraz z wykonaniem raportu, do projektu pn. „OŚRODEK DZIENNEGO POBYTU - rehabilitacja i aktywizacja społeczna dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie”, realizowanego przy wsparciu finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie Umowy ZZO/000190/10/D zawartej w dniu 18.03.2019r. w Białymstoku, wpłynęły 3 oferty:

1. AB AUDYT ARTUR BOŁDAK, ul. Zielony Zakątek 46, 15-523 Grabówka – oferta wpłynęła w dniu 09-03-2020r, cena usługi brutto 3 720,00zł

2. DPC A. Danylczenko i Spółka Sp. J., 45-071 Opole, ul. Armii Krajowej 15/7 – oferta wpłynęła w dniu 13-03-2020r, cena usługi brutto 4 335,75 zł

3. Stowarzyszenie Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie, 12-100 Szczytno, ul. Staszica 46 – oferta wpłynęła w dniu 13-03-2020r, cena usługi brutto 3 750,00zł

Wszyscy oferenci udokumentowali bogate doświadczenie w zakresie audytowania zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych, w tym środków PFRON i spełnili wszystkie warunki formalne określone w zapytaniu ofertowym, w związku z czym dokonano wyboru oferty z najniższą ceną usługi, złożoną przez firmę AB AUDYT ARTUR BOŁDAK, ul. Zielony Zakątek 46, 15-523 Grabówka.

Pozostałym oferentom uprzejmie dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.

                                                                                  

                                                                                   Zarząd Stowarzyszenia AKTYWNI