Stowarzyszenie AktywniStowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie „AKTYWNI” realizuje od 01.07.2019r. zadanie publiczne z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych:

Zapewnienie opieki wytchnieniowej rodzicom lub opiekunom osób z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Grupę docelową zadania publicznego stanowią rodzice lub opiekunowie pełnoletnich osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, będących mieszkańcami Białegostoku.

Zadanie realizowane w formie mieszkania wytchnieniowego, w lokalu nr 1 przy ul. Hetmańskiej 35.

Szczegółowe informacje o warunkach korzystania oraz zapisy pod numerem tel. 502 484 316.

 

Projekt finansowany ze środków z budżetu Miasta Białystok.