Zaskakujące bariery w codziennym funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych

Gdy 18 lat temu ruszył w Białymstoku I Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych zorganizowany przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie AKTYWNI głośno było o barierach architektonicznych. Powstawały petycje, listy i inne formy ukazujące potrzeby osób niepełnosprawnych. Kolejne lata to zabieganie o aktywizację społeczną i zawodową grup dotkniętych problemami z codziennym funkcjonowaniem. W codziennej pracy naszej organizacji od początku najbliższe były nam potrzeby osób z dysfunkcjami intelektualnymi, ze sprzężeniami ze względu na autyzm i inne schorzenia.

Czytaj więcej...

Informacja o zawieszeniu działalności

Zgodnie z poleceniem Wojewody Podlaskiego z dnia 24 marca 2020r. informujemy o przedłużeniu czasowego zawieszenia działalności wszystkich punktów Ośrodka Dziennego Pobytu, Mieszkania Wytchnieniowego oraz Programu PFRON 25 Plus do dnia 10 kwietnia 2020r. Prosimy o pozostanie w domu i stosowanie się do wszystkich zaleceń w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2.

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe - audyt projektu

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie AKTYWNI składa zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu wraz z wykonaniem raportu, do projektu pn. „OŚRODEK DZIENNEGO POBYTU - rehabilitacja i aktywizacja społeczna dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie”, realizowanego przy wsparciu finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie Umowy ZZO/000190/10/D zawartej w dniu 18.03.2019r. w Białymstoku.

Czytaj więcej...

Informacja z otwarcia ofert

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 01.03.2020r., na przeprowadzenie audytu wraz z wykonaniem raportu, do projektu pn. „OŚRODEK DZIENNEGO POBYTU - rehabilitacja i aktywizacja społeczna dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie”, realizowanego przy wsparciu finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie Umowy ZZO/000190/10/D zawartej w dniu 18.03.2019r. w Białymstoku, wpłynęły 3 oferty:

Czytaj więcej...