Wybór oferty audytu - „Ośrodek Dziennego Pobytu”

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 24.02.2021r., na przeprowadzenie audytu wraz z  wykonaniem raportu, do projektu pn. „OŚRODEK DZIENNEGO POBYTU - rehabilitacja  i aktywizacja społeczna dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie”, realizowanego  przy wsparciu finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na  podstawie Umowy ZZO/000190/10/D zawartej w dniu 18.03.2019r. w Białymstoku, wpłynęło pięć ofert: 

Czytaj więcej...

Wybór oferty audytu - „Asystent Społecznej Aktywizacji”

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 24.02.2021r., na przeprowadzenie audytu wraz z  wykonaniem raportu, do projektu pn. „ASYSTENT SPOŁECZNEJ AKTYWIZACJI”,  realizowanego przy wsparciu finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych na podstawie Umowy ZZO/000237/10/D zawartej w dniu 31.08.2020r. w  Białymstoku, wpłynęło sześć ofert: 

Czytaj więcej...

Zaskakujące bariery w codziennym funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych

Gdy 18 lat temu ruszył w Białymstoku I Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych zorganizowany przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie AKTYWNI głośno było o barierach architektonicznych. Powstawały petycje, listy i inne formy ukazujące potrzeby osób niepełnosprawnych. Kolejne lata to zabieganie o aktywizację społeczną i zawodową grup dotkniętych problemami z codziennym funkcjonowaniem. W codziennej pracy naszej organizacji od początku najbliższe były nam potrzeby osób z dysfunkcjami intelektualnymi, ze sprzężeniami ze względu na autyzm i inne schorzenia.

Czytaj więcej...